"Mabuti ng mabagal, at least nagtatagal."

Post Info
Notes: 202
  1. jdenverdelacruz posted this